تخت جراحی دام (دامپزشکی) مدل D4  شرکت طب کاران تخت جراحی دام
[http://www.aparat.com/v/kxew9]